• Cộng đồng phi lợi nhuận

  Nghiên cứu, đào tạo và tư vấn ứng dụng cho mọi người, mọi doanh nghiệp

  Cộng đồng phi lợi nhuận
 • Ai cũng có thể tham gia

  3 vai trò: Chuyên gia, Tình nguyện viên tổ chức, Thành viên tham dự.

  Ai cũng có thể tham gia
 • Hiểu người hiểu doanh nghiệp trong 10s

  DISC để hiểu người, CHMA đọc vị doanh nghiệp. Từ đó định hướng mọi hành động đến hạnh phúc và thành công.

  Hiểu người hiểu doanh nghiệp trong 10s
 • 1
 • 2
 • 3