Hình ảnh lớp DISC cho công ty Navigos tại Hồ Chí Minh

  Lớp học DISC dành cho nhân viên của Navigos được tổ chức tại Hồ Chí Minh ngày 10/9/2015 đã diễn ra thật vui vẻ và mang đến cho tất cả mọi người những trải nghiệm khác biệt. Navigos Group hay mọi người sẽ dễ nhớ đến hơn với công ty …

Read more