Điều hành Doanh Nghiệp (PEP) và Nghiên cứu chuyên nghiệp (PRCP) tại Malaysia ngày 12 -19/3/2016

PEP (PROFESSIONAL ENTREPRENEURSHIP PROGRAM) – chương trình Điều hành Doanh Nghiệp và PRCP (PROFESSIONAL RESEARCH COMPETENCY PROGRAM) – chương trình Nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp do Vita-Share phối hợp cùng GLA (Global Leadership Academy) tổ chức. Đặc biệt, đây là chuỗi hội thảo hoàn toàn miễn phí, những người tham dự chỉ phải chịu phí di chuyển và …

Read more

Chương trình DISC cho tại Quận Đoàn quận 1 TPHCM

Diễn ra vào ngày 24 tháng 12, chương trình DISC lần đầu được tổ chức cho các bạn trẻ tại quận Đoàn quận 1. Các bạn trẻ và các anh chị quận Đoàn đã cùng chia sẽ những quan điểm của mình, nhận ra được từ bản thân mình nhiều điều …

Read more