Training course tại Cần Thơ

Buổi Training lần này được Hiệp hội Doanh Nghiệp Cần Thơ tổ chức mang lại những kiến thức bổ ích cho các anh chị em trong hiệp hội và doanh nghiệp tại Cần Thơ Buổi sáng đầu tiên tại Cần Thơ Chia sẻ của một anh học viên nhóm I …

Read more