DISC – Hà Nội – 21/10/2016

Buổi học về DISC – Thuật thấu hiểu lòng người được TS. Trịnh Quốc Trị giảng dạy Cách đọc vị người khác trong 10s để hiểu và tối ưu khả năng giao tiếp, cũng như giúp cải thiện và phát triển các mối quan hệ trong giao tiếp …

Read more