DISC – Công Ty TNHH TAV Thái Bình

Đây là lần thứ 2 công ty TNHH TAV thái bình hợp tác cùng thầy Trịnh Quốc Trị để tiếp tục chương trình DISC cho các anh chị bộ phận khác. Chương trình diễn ra liên tiếp 4 lớp trong không khí rét nhưng sau mỗi cuối chương …

Read more