Motivation – Bệnh viện mắt Cao Thắng

Chiều ngày 21.1.2018 bệnh viện mắt Cao Thắng vừa tổ chức lớp” Tạo động lực” dành cho nhân viên với sự hướng dẫn của thầy Trịnh Quốc Trị. 😀😀😀 Chính mình trải nghiệm các trạng thái để nhận biết khởi nguồn của động từ …

Read more

Motivation – Bệnh viện mắt Cao Thắng.

Ngày 21.1.2018 Biện viện mắt Cao Thắng sẽ tổ chức 1 chương trình đào tạo “Tạo động lực cho nhân viên” với sự hướng dẫn của thầy Trịnh Quốc Trị. Địa điểm tổ chức tại : lầu 3,  Resco Buiding 94-96 nguyen Du , quan 1 Vào lúc : 8h30 …

Read more

DISC – Công Ty TNHH TAV Thái Bình

Đây là lần thứ 2 công ty TNHH TAV thái bình hợp tác cùng thầy Trịnh Quốc Trị để tiếp tục chương trình DISC cho các anh chị bộ phận khác. Chương trình diễn ra liên tiếp 4 lớp trong không khí rét nhưng sau mỗi cuối chương …

Read more