Chương trình

Bất kỳ ai cũng có thể đứng ra tổ chức các chương trình đào tạo và tư vấn với vai trò tình nguyện viên tổ chức của Vita Share.

Các chương trình sau được tổ chức thường xuyên:

– DISC- Hiểu người trong 10s
– CHMA-đo lường văn hoá doanh nghiệp
– Hướng dẫn nghiên cứu trong kinh doanh và học thuật
– Quản trị quốc tế 1 tuần tại Malaysia

 

Vui lòng liên hệ:

– Miền Bắc: Ms Ánh Nguyệt: 09 34 35 06 00 – anhnguyet.ql@gmail.com

– Miền Nam: Ms Thu Dịu 09 13 31 04 08 – phamthithudiu88@gmail.com