Công cụ

small-tools

Mỗi công cụ trên website www.vita-share.com là kết quả của công trình nghiên cứu cấp Tiến sĩ và Hậu Tiến sĩ của các chuyên gia tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng sử dụng hoàn toàn miễn phí và cam kết miễn phí mãi mãi.

Các chuyên gia tình nguyện vẫn đang tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu mới ứng dụng cho việc phát triển trí tuệ con người và tổ chức.

 

DISC-logo

Tính cách của bạn sẽ được tính toán và thể hiện trên một đồ thị.
Truy cập congcu.vita-share.com/disc để khám phá tính cách của riêng mình.

 

CHMA-logo

 

Lần đầu tiên Văn Hóa Doanh Nghiệp được đo lường tại Việt Nam.
Truy cập congcu.vita-share.com/vhdn để khám phá biểu đồ của doanh nghiệp mình.

 

JSS-logo

Đo lường mức độ hài lòng công việc và động lực của tập thể nhân viên.
Truy cập congcu.vita-share.com/jss để khám phá động lực làm việc của riêng mình.

 

MSAI-logo

Đo lường năng lực quản lý toàn diện.
Truy cập congcu.vita-share.com/msai để tự đo lường năng lực quản lý của mình.

 

EQ-logo

EQ là chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc.
Truy cập congcu.vita-share.com/eq để đo lường trí tuệ cảm xúc của chính mình.