Cộng đồng

Mỗi người góp 1 tay tạo nên cộng đồng tri thức.

hand-wisdom

Thành viên cộng đồng Vita Share là bất kỳ ai tình nguyện tham gia hoạt động của cộng đồng với 1 trong 3 vai trò sau:

1. Tình nguyện viên tổ chức thực hiện hoạt động tổ chức chương trình đào tạo & tư vấn
2. Người tham dự thực hiện hoạt động tham dự học hỏi và gây quỹ
3. Chuyên gia tình nguyện thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ

Đã có hơn 50,000 người tham gia vào hoạt động của Vita Share Community từ năm 2008 đến nay. Thông thường bắt đầu bằng việc trở thành người tham dự 1 chương trình nào đó, sau đó trở thành tình nguyện viên tổ chức để vừa góp sức vừa học hỏi từ chuyên gia và tự nghiên cứu. Sau 1 thời gian trở thành chuyên gia tình nguyện.