Người tham dự

 

imidia-category-participants

Người tham dự là:

– Những người đang là tổng giám giám đốc, giám đốc điều hành, chủ tịch hội đồng quản trị,… đang băn khoăn về chiến lược của doanh nghiệp mình.

– Những nhà nghiên cứu khoa học, các tiến sĩ, các giảng viên, thầy cô,… đang mong muốn thực hiện đề tài nghiên cứu hoặc muốn nâng tầm học vị thạc sĩ, tiến sĩ.

– Những nhà quản trị cấp cao và cấp trung tìm giải pháp mới để thu hút nhân tài, quản trị đội ngũ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, xây dựng quy trình, chẩn đoán đo lường và thay đổi văn hoá đơn vị mình.

– Những giám đốc dự án, muốn quản lý thời gian, nguồn lực, và tài chính hiệu quả nhất.

– Những người đang tìm cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

– Những người vợ, người chồng, người cha, người mẹ, người đi làm, người tìm việc, sinh viên,… muốn ứng dụng công cụ khoa học vào thực tiễn cuộc sống và công việc.

Ai cũng có thể là Vita Share.

Đăng ký tại đây

 

Xem thêm các vai trò khác của Vita Share:

Tình nguyện viên tổ chức
– Người tham dự
Chuyên gia tình nguyện