Tình nguyện viên tổ chức

 

Group of People

Tình  nguyện viên tổ chức là:

– Những người tình nguyện đứng ra tổ chức chương trình đào tạo và tư vấn, kết nối bạn bè, người thân, nhân viên,…đến tham dự chương trình.

– Những nhà tài trợ phòng học, phương tiện dụng cụ giảng dạy.

– Những người có khả năng kết nối với các chuyên gia sẵn lòng tình nguyện chia sẻ.

– Những người tình nguyện góp công sức vào tất cả mọi hoạt động khác của cộng đồng như làm MC, trợ giảng, phục vụ, hỗ trợ, soạn tài liệu,…

 

Để trở thành tình nguyện viên tổ chức, chỉ cần liên lạc với ban liên lạc tình nguyện viên:

– Vita Share: info@vita-share.com
– Miền Bắc: Ms Ánh Nguyệt: 09 34 35 06 00 – anhnguyet.ql@gmail.com
– Miền Nam: Ms Thu Dịu: 09 13 31302 05 – phamthithudiu88@gmail.com

Hoặc đăng ký tại đây

Xem thêm các vai trò khác của Vita Share:

– Tình nguyện viên tổ chức
Người tham dự
Chuyên gia tình nguyện