Nhận biết sự chuyển đổi của “tâm” qua các ví dụ thú vị.

Tea break

Qua trò chơi xé dán chúng ta ngộ ra 1 điều ” Tâm luôn thay đổi ”

Mọi nhu cầu tổ chức lớp học hoặc tham gia cá nhân vào các buổi học , các bạn vui lòng liên hệ :

Miền Nam: Ms. Thu Dịu, 09 13 31 04 08, phamthithudiu88@gmail.com

Miền Bắc: Ms. Ánh Nguyệt, 09 34 35 06 00, anhnguyet.ql@gmail.com

Rất vui được đồng hành cùng các bạn.

Cám ơn!

 

 

comments powered by Disqus