Gây quỹ

give dandelion

Trang này dành cho người tham dự và các doanh nghiệp. Nếu bạn là người ham học hỏi, cầu tiến và ngay cả muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho các học viên khác, thì trang này dành cho bạn. Hãy tham dự các lớp học được tổ chức bởi các  tình nguyện viên tổ chức và được chia sẻ bởi các chuyên gia tình nguyện Hãy đến tham dự và gi ới thiệu bạn bè, người thân, đồng nghiệp đến cùng tham dự.

Bên cạnh đó, bạn cũng hiểu rằng cho dù hoạt động không vì lợi nhuận, Vita Share bắt buộc phải có nguồn quỹ để chi cho các hoạt động sau:

– Chi phí hoạt động hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
– Chi phí duy trì các công cụ đo lường trên website cộng đồng www.vita-share.com
– Chi phí tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng
– Ngân sách để để tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa học mới.

Vì thế Vita Share kêu gọi gây qũy từ những người tham dự chương trình đào tạo và tư vấn. Mức gây qũy gợi ý như sau:

– Nếu là cá nhân thì đóng góp gây quỹ là 300.000 đồng / người / 1 buổi học.
– Nếu là đơn vị (doanh nghiệp, câu lạc bộ, cơ quan,..) đứng ra tổ chức và đưa đón chuyên gia thì đóng góp 5.000.000 đồng/ buổi (3h-4h). Các chương trình ở xa TP.HCM thì các doanh nghiệp có thể phối hợp với nhau chia sẻ tiền vé máy bay, chi phí vận chuyển và ăn ở của chuyên gia và tình nguyện viên tổ chức.
– Các chương trình chia sẻ ngắn (tea-talk) với thời lượng dưới 2h30 được gây quỹ tuỳ tâm.
– Quỹ được quản lý minh bạch bởi ban liên lạc tình nguyện viên và ban liên lạc chuyên gia tình nguyện. Quỹ chỉ được phục vụ cho hoạt động hàng ngày của cộng đồng Vita Share, và phục vụ nghiên cứu khoa học tạo ra các công cụ (với một ngân sách khổng lồ) được đưa lên website www.vita-share.com cho cộng đồng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

 

Xem thêm hoạt động khác của Vita Share:

– Hoạt động tổ chức chương trình đào tạo & tư vấn
– Hoạt động tham dự học hỏi và gây quỹ
– Hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ