Hoạt động tổ chức chương trình đào tạo và tư vấn

Training-and-Coaching

Bạn đang đọc trang dành cho tình nguyện viên tổ chức. Nếu bạn có bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hay nhân viên cấp dưới,… Và bạn muốn mời chuyên gia tình nguyện đến chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến cho họ, thì trang này dành cho bạn.

Hãy vào đây để đăng ký hoặc liên lạc với Ban liên lạc tình nguyện viên:

– Vita Share: info@vita-share.com
– Miền Bắc: Ms Ánh Nguyệt: 09 34 35 06 00 – anhnguyet.ql@gmail.com
– Miền Nam: Ms Thu Dịu 09 13 31 04 08 – phamthithudiu88@gmail.com

 

Một số chương trình đào tạo & tư vấn đang thực hiện thường xuyên:

DISC- Hiểu người trong 10s
CHMA-đo lường văn hoá doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiên cứu trong kinh doanh và học thuật
Quản trị quốc tế 1 tuần tại Malaysia

Xem thêm hoạt động khác của Vita Share:

– Hoạt động tổ chức chương trình đào tạo & tư vấn
– Hoạt động tham dự học hỏi và gây quỹ
– Hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ