Hướng dẫn phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu là hoạt động quan trọng nhất của cộng dồng Vita Share dược thực hiện bởi các chuyên gia tình nguyện.

Với sứ mệnh chia sẻ tri thức nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn, các chuyên gia luôn sẵn lòng hướng dẫn tạo cảm hứng cho bất kỳ ai có quan tâm thực hiện những đề tài nghiên cứu.

Nghiên cứu là đi tìm chân lý, để giải thích, chứng minh, và tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề trong tự nhiên và cuộc sống.

Đối với quản trị, nghiên cứu không chỉ giúp biết được mức độ hài lòng, mức độ gắn kết, mức độ trung thành, thái độ và hành vi mua hàng, nhu cầu và sở thích,…của nhân viên, khách hàng và đối tác mà còn xây dựng được mô hình quản lý (điều khiển) các chỉ số này theo ý muốn của mình.

Nghiên cứu là con đường duy nhất để tạo ra tri thức mới, nâng tầm bản thân về học vị (thạc sĩ, tiến sĩ), và đặc biệt mang lại sự tự tin và thuyết phục trong mọi quyết định của mình.

– Hướng dẫn và giảng dạy phương pháp luận nghiên cứu
– Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ
– Hướng dẫn viết báo cáo khoa học hậu Tiến sĩ
– Tư vấn cho các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp, các giảng viên đại học và sau dại học, những người đang đi làm, sinh viên,… muốn phát triển bản thân nâng tầm học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành quản trị
– Hướng dẫn nghiên cứu trong quản trị doanh nghiệp: Marketing, sales, nhân sự, hệ thống nội bộ,…xây dựng các thang đo, đặc biệt các thang đo tâm lý hành vi.

Để giúp cộng đồng nâng cao kỹ năng nghiên cứu và thực hiện thành công các đề tài nghiên cứu, cộng đồng Vita Share hoan nghênh các tổ chức cá nhân đứng ra tổ chức các lớp đào tạo hướng dẫn phương pháp nghiên cứu với vai trò tình nguyện viên tổ chức, mời học viên, thu phí tổ chức chuơng trình và gây quỹ để duy trì chương trình theo quy chế chương trình cộng đồng Vita Share.

 

Xem thêm các chương trình đào tạo & tư vấn:

DISC-Hiểu người trong 10s
CHMA-đo lường văn hoá doanh nghiệp
Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
Quản trị quốc tế 1 tuần tại Malaysia