Hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ

research-image

 

1. Thực hiện các công trình nghiên cứu:

Thực hiện bởi các chuyên gia tình nguyện với mục đích ứng dụng vào cuộc sống và quản trị doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu các công cụ đo lường tâm lý hành vi con ngườichăm sóc sức khỏe doanh nghiệp.

Các công cụ đo này sẽ được tin học hóa và đưa lên website Vita Share cho cộng đồng sử dụng tự do và miễn phí.

 

Các công trình đã  hoàn thành:

DISC – Thang đo tính cách con người.

CHMA – Thang đo văn hoá doanh nghiệp – Văn hoá tổ chức

JSS – Thang đo động lực làm việc và mức độ hài lòng của nhân viên

MSAI – Thang đo năng lực quản lý toàn diện

EQ – Thang đo trí tuệ cảm xúc

 

Các công trình đang nghiên cứu:

CSR  – Thang đo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

SQ   –  Thang đo trí tuệ tâm linh

 

2. Hướng dẫn cho các đề tài và dự án nghiên cứu khoa học cấp Thạc Sĩ, Tiến sĩ, và hậu Tiến sĩ.

– Hướng dẫn phương pháp luận nghiên cứu khoa học

– Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ

– Hướng dẫn viết báo cáo khoa học hậu Tiến sĩ

– Tư vấn cho các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp, các giảng viên đại học và sau dại học, những người đang đi làm, sinh viên,… muốn phát triển bản thân nâng tầm học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh và ngành giáo dục

 

3. Nghiên cứu ứng dụng cho doanh nghiệp và dự án

– Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm,…

– Nghiên cứu đo lường tính cách, năng lực, động lực, hành vi của nhân viên

– Nghiên cứu quản lý dự án, xây dựng hệ thống quy trình, tin học hoá,….

 

Xem thêm hoạt động khác của Vita Share:

– Hoạt động tổ chức chương trình đào tạo & tư vấn
– Hoạt động tham dự học hỏi và gây quỹ
– Hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ