Ngày 26/11 tại Tp. Vinh,

2 ngày học ở Vinh trời thật mát mẻ. Lớp học Chiến Lược Đại Dương Xanh dành cho lớp giám sát và tổ trưởng nhóm Tiếp thị đã diễn ra, không chỉ đọng lại trong học viên những kiến thức liên quan đến bài học.

Thời gian gần đây, rất nhiều nhà quản trị chiến lược nhắc đến khái niệm phát triển bền vững.

Trong tác phẩm” Tương lai chung của chúng ta” năm 1987, Brundland viết ” Phát triển bền vững là sự phát triển thỏa mãn được nhu cầu hiện tại mà không phải hy sinh khả năng thỏa mãn nhu cầu của các thế hệ con cháu tương lai”.

Từ đó, khái niệm KIỀNG BA CHÂN BỀN VỮNG được nhắc đến trong Chiến Lược Đại Dương Xanh – CON NGƯỜI – LỢI NHUẬN – MÔI TRƯỜNG.

Module 1 : Con người .

IMG_3153 IMG_3155 IMG_3158 IMG_3160 IMG_3162 IMG_3163 IMG_3166 IMG_3169

IMG_3173 IMG_3175 IMG_3178 IMG_3181

Module 2 – Lợi nhuận ( được xây dựng dựa trên Văn hóa đồng thuận)

IMG_3182 IMG_3183 IMG_3184 IMG_3185 IMG_3187 IMG_3188

Module 3 : Chiến Lược Đại Dương Xanh

IMG_3190 IMG_3191 IMG_3192

comments powered by Disqus