Hoạt động

activity

Vita Share chỉ thực hiện duy nhất 3 hoạt động sau:

1. Hoạt động tổ chức chương trình đào tạo & tư vấn được thực hiện bởi tình nguyện viên tổ chức
2. Hoạt động tham dự học hỏi và gây quỹ được thực hiện bởi người tham dự
3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và chia sẻ được thực hiện bởi chuyên gia tình nguyện.

Các hoạt động được thực hiện liên tục từ năm 2008 đến nay, nhờ các tình nguyện viên tổ chức đặt lịch chuyên gia tình nguyện theo nguyên tắc ưu tiên người đăng ký trước.

Khi bạn hoặc 1 nhóm bạn có bất cứ 1 nhu cầu nào liên quan đến tâm lý hành vi và quản trị, muốn phát triển bản thân từ chân lý cốt lõi, muốn được tư vấn cho 1 giai đoạn phát triển hay đi xuống của doanh nghiệp mọi kích cỡ, muốn tiến thân bằng con đường quản trị, lãnh đạo, nghiên cứu, hoặc trở thành chuyên gia,….Hãy tham gia hoạt động cộng đồng bằng cách nhấc máy lên gọi điện cho ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang để đặt lịch chuyên gia.

Ai cũng có thể tham gia.