Nghiên cứu

research-image

1. Thực hiện các công trình nghiên cứu:

Thực hiện bởi các chuyên gia tình nguyện với mục đích ứng dụng vào cuộc sống và quản trị doanh nghiệp. Tập trung nghiên cứu các công cụ đo lường tâm lý hành vi con ngườichăm sóc sức khỏe doanh nghiệp.

Các công trình đã  hoàn thành:

Các công cụ đo này sẽ được tin học hóa và đưa lên website Vita Share cho cộng đồng sử dụng tự do và miễn phí.

Mỗi công cụ trên website www.vita-share.com là kết quả của công trình nghiên cứu cấp Tiến sĩ và Hậu Tiến sĩ của các chuyên gia tình nguyện, đóng góp cho cộng đồng sử dụng hoàn toàn miễn phí và cam kết miễn phí mãi mãi.

Các chuyên gia tình nguyện vẫn đang tiếp tục thực hiện các công trình nghiên cứu mới ứng dụng cho việc phát triển trí tuệ con người và tổ chức.

 

DISC-logo

Tính cách của bạn sẽ được tính toán và thể hiện trên một đồ thị.
Truy cập congcu.vita-share.com/disc để khám phá tính cách của riêng mình.

 

CHMA-logo

 

 

Lần đầu tiên Văn Hóa Doanh Nghiệp được đo lường tại Việt Nam.
Truy cập congcu.vita-share.com/vhdn để khám phá biểu đồ của doanh nghiệp mình.

 

JSS-logo

Đo lường mức độ hài lòng công việc và động lực của tập thể nhân viên.
Truy cập congcu.vita-share.com/jss để khám phá động lực làm việc của riêng mình.

 

MSAI-logo

Đo lường năng lực quản lý toàn diện.
Truy cập congcu.vita-share.com/msai để tự đo lường năng lực quản lý của mình.

 

EQ-logo

EQ là chỉ số đo lường trí tuệ cảm xúc.
Truy cập congcu.vita-share.com/eq để đo lường trí tuệ cảm xúc của chính mình.

 

2. Hướng dẫn cho các đề tài và dự án nghiên cứu khoa học cấp Thạc Sĩ, Tiến sĩ, và hậu Tiến sĩ.

– Hướng dẫn phương pháp luận nghiên cứu khoa học

– Hướng dẫn nghiên cứu sinh Tiến sĩ

– Hướng dẫn viết báo cáo khoa học hậu Tiến sĩ

– Tư vấn cho các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp, các giảng viên đại học và sau dại học, những người đang đi làm, sinh viên,… muốn phát triển bản thân nâng tầm học vị Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh và ngành giáo dục

 

3. Nghiên cứu ứng dụng cho doanh nghiệp và dự án

– Nghiên cứu thị trường, nghiên cứu hành vi khách hàng, nghiên cứu phát triển sản phẩm,…

– Nghiên cứu đo lường tính cách, năng lực, động lực, hành vi của nhân viên

– Nghiên cứu quản lý dự án, xây dựng hệ thống quy trình, tin học hoá,….