Tư vấn

Related image

Bạn đang đọc trang dành cho tình nguyện viên tổ chức. Nếu bạn có bạn bè, người thân, đồng nghiệp, hay nhân viên cấp dưới,… Và bạn muốn mời chuyên gia tình nguyện đến chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đến cho họ, thì trang này dành cho bạn.

Hãy vào đây để đăng ký hoặc liên lạc với Ban liên lạc tình nguyện viên:

– Vita Share: info@vita-share.com
– Miền Bắc: Ms Ánh Nguyệt: 09 34 35 06 00 – anhnguyet.ql@gmail.com
– Miền Nam: Ms Thu Dịu 09 13 31 04 08 – phamthithudiu88@gmail.com

 

Một số chương trình tư vấn đang thực hiện thường xuyên: