entrepreneur-word-big

Chường trình ” Khởi nghiệp dành cho Doanh Nhân Trẻ” diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 26/10/2016. Sự kiện quy tụ những doanh nhân trẻ đã và đang tìm kiếm những cách thức để đạt được đột phá mới trong kinh doanh.

Với hơn 20 năm nghiên cứu và giảng dạy cũng như với kinh nghiệm cố vấn cho các doanh nghiệp uy tín, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị sẽ là giảng viên chia sẻ trong sự kiện này.

Thời gian: 8:00-12:00, 26/10/2016
Địa điểm: Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
54 Nguyễn Lương Bằng – Đà Nẵng

comments powered by Disqus