Ngày 09/3 tại công ty TNHH Dược Mỹ Anh đã tổ chức 1 chương trình đặc biệt ” Kỹ năng thực thi” dành cho các bạn nhân viên.  

Thông qua các trò chơi cũng như luật chơi do thầy Trịnh Quốc Trị đưa ra,  các bạn sẽ xác định mục tiêu của đội mình là gì? Và các bước để thực hiện đến mục ra sao?

Doanh nghiệp, công ty cũng như cá nhân các bạn quan tâm về việc tổ chức lớp đào tạo vui lòng liên hệ:

Miền Nam: Ms. Thu Dịu, 09 13 31 04 08      Phamthithudiu88@gmail.com

Miền Bắc: Ms. Ánh Nguyệt, 09 34 35 06 00, anhnguyet.ql@gmail.com

Vita share community rất vui cùng đồng hành với các bạn.

Cám ơn!

comments powered by Disqus