Liên hệ đăng ký tham gia

Để trực tiếp liên lạc với ban liên lạc tình nguyện viên, vui lòng bấm vào số điện thoại oặc email dưới đây:

Miền Nam: Ms. Thu Dịu, 09-1331-0408, phamthithudiu88@gmail.com
Miền Bắc: Ms. Ánh Nguyệt, 09-3435-0600, anhnguyet.ql@gmail.com

 

Để đăng ký tham gia cộng đồng, vui lòng điên và gởi thông tin dưới đây:1. Chuyên gia tình nguyện

2. Tình nguyện viên tổ chức

3. Thành viên tham dự