CHMA

Văn Hoá Doanh Nghiệp


Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã dành hơn 20 năm nghiên cứu thành công thang đo văn hoá tổ chức (CHMA) và cống hiến công trình nghiên cứu của mình cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam được sử dụng công cụ đo lường VHDN này tại http://congcu.vita-share.com/vhdn hoàn toàn miễn phí.

Công cụ này giúp xác định văn hoá hiện tại và định hướng được văn hoá mong muốn, đặc biệt tạo được sự đồng thuận của tất cả thành viên nhóm.

Nếu DISC đo lường hành vi cá nhân, thì CHMA là cơ sở để mọi tổ chức, doanh nghiệp hay đơn vị đo lường hành vi tập thể.

Với công cụ này, chúng ta không cần phải “xây dựng” lại văn hoá, mà chỉ cần thay đổi hoặc định hướng hay lại văn hoá dựa trên sự tiếp biến của văn hoá hiện tại. Việc thay đổi đó nằm trong từng cung bậc cảm xúc, từng suy nghĩ và hành động hàng ngày.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Hiểu thế nào là văn hoá doanh nghiệp?

 • Sử dụng được công cụ chẩn đoán, xác định loại hình VHDN hiện tại

 • Tạo sự đồng thuận về mọi hoạt động của doanh nghiệp xuyên suốt từ lãnh đạo cao nhất đến cấp thực thi cuối cùng.


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Bản chất của kinh doanh và các hoạt động doanh nghiệp qua các trò chơi vận động.

 • Bản chất văn hoá doanh nghiệp qua các trò chơi và câu chuyện gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Các yếu tố cấu thành nên văn hóa doah nghiệp

 • Thực hành đồng thuận để đo lường văn hóa doanh nghiệp hiện tại

 • Thực hành đồng thuận thay đổi văn hóa doanh nghiệp (nếu cần thay đổi)

 • Biết hiện trạng doanh nghiệp thông qua việc đọc kết quả đồ hình văn hóa doanh nghiệp của bạn.

 • Hiểu đúng về giá trị cốt lõi.


TỔ CHỨC LỚP HỌC:

 • Bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình đào tạo và gây quỹ theo quy chế chương trình cộng đồng Vita Share

 • Tối thiểu 15 người và tối đa 50 người tham dự

 • Trắc nghiệm CHMA trên http://congcu.vita-share.com/vhdn.

 • Trang phục thuận tiện cho những vận động trong lớp


Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên