DISC

Thuật hiểu người trong 10s


Sau 30 năm nghiên cứu chuyên sâu về DISC, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã xây dựng được thang đo đo lường tính cách con người và tin học hoá thành phần mềm trắc nghiệm, tính toán và vẽ biểu đồ DISC trực tuyến bằng tiếng Việt áp dụng đầu tiên tại Việt Nam. Mục đích của việc nghiên cứu này nhằm xác định các hành vi cá nhân của con người trong môi trường hoặc trong một tình huống cụ thể và ứng dụng cho lĩnh vực tâm lý học trên cơ sở lý luận của Tiến sĩ William Moulton Marston (1893- 1947).

Với tinh thần vì cộng đồng, Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã cống hiến công trình nghiên cứu của mình cho cộng đồng sử dụng công cụ đo này tại http://congcu.vita-share.com/disc hoàn toàn miễn phí.

GIÁ TRỊ NHẬN ĐƯỢC:

 • Thấu hiểu bản thân về tính cách, sở trường, sở đoản,....để định hướng nghề nghiệp, phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong xử lý tình huống.
 • Phát triển kỹ năng sống hòa hợp với môi trường.
 • Chấp nhận người khác, giảm khó chịu, xung đột với đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân,...
 • Nhận biết hành vi khách hàng trong 10 giây
 • Giúp xây dựng tốt mối quan hệ với các nhóm đối tượng trong cộng đồng.
 • Tiền đề để cho những nhà nghiên cứu tiếp tục các công trình về tâm lý hành vi con người.

NỘI DUNG LỚP HỌC:

 • Khái niệm và cơ sở khoa học của D-I-S-C.
 • Khám phá bản thân thuộc nhóm nào qua các trò chơi trí tuệ và vận động.
 • Tái hiện sống động từng nhóm tính cách với thế mạnh và thế yếu.
 • Kỹ năng thuyết phục và làm vui lòng từng nhóm hành vi
 • Thực hành kỹ năng nhận biết tính cách người đối diện trong 10 giây.
 • Chia sẻ và kết nối cộng đồng thông qua giá trị của chương trình.

TỔ CHỨC LỚP HỌC

 • Bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình đào tạo và gây quỹ theo quy chế chương trình cộng đồng Vita Share
 • Tối thiểu 25 người và tối đa 50 người tham dự
 • Trắc nghiệm DISC tại htttp://congcu.vita-share.com/disc, in hoặc vẽ biểu đồ ra giấy mang đến lớp học
 • Trang phục thuận tiện cho những vận động trong lớp (nữ mặc quần ống, không mặc váy)


Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang


TÌM HIỂU THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE