EI

Trí tuệ cảm xúc

Trí tuệ cảm xúc, còn gọi là trí khôn cảm xúc (EI) đóng vai trò quan trọng hơn rất nhiều lần so với trí thông minh (IQ) trong hạnh phúc và thành công của mỗi chúng ta trong cuộc sống.

Vậy EI là gì, đo lường được không? Và làm thế nào để rèn luyện?

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Trí khôn là gì ? Có bao nhiêu loại trí khôn ?
 • Máy có thể suy nghĩ không? Trí tuệ nhân tạo được tạo nên như thế nào?
 • 5 thành phần của trí tuệ cảm xúc là gì?
 • Quản lý stress và quản lý cơn giận như thế nào
 • Kỹ năng thấu hiểu người khác và phát triển mối quan hệ.


NỘI DUNG KHOÁ HỌC:

 • Tìm hiểu bản chất của trí khôn qua các tró chơi trí tuệ
 • So sánh trí khôn các loại vật và con người qua video.
 • Cơ chế của học máy (machine learning) và trí tuệ nhân tạo (AI)
 • Thành phần của cảm xúc con người (máy không thể có).
 • Cảm xúc trí tuệ và cảm xúc tiêu cực
 • Quản lý cảm xúc bản thân
 • Vai trò của mối quan hệ đối với cuộc sống.
 • Thấu cảm (empathy) và giao tiếp
 • 5 thành phần của trí tuệ cảm xúc
 • Hành động để thành công.


TỔ CHỨC LỚP HỌC:

 • Bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình đào tạo và gây quỹ theo quy chế chương trình cộng đồng Vita Share
 • Lớp học tối ưu khoảng 15-50 người, phòng trống, ghế hình chữ U không bàn, có máy lạnh, máy chiếu, flip chart (hay bảng viết) và micro loa cho giảng viên
 • Trang phục thuận tiện cho những vận động trong lớp

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên ở cuối trang