HRM

Quản Trị Nguồn Nhân Lực


Ngày 24/01/2021 Vita share sẽ tổ chức chương trình HRM "Quản Trị Nguồn Nhân Lực" diễn ra 1 ngày tại Hồ Chí Minh.

Nội dung được chia sẻ bởi: TS. Trịnh Quốc Trị

  • Thời gian diễn ra: Chủ nhật, 9h00 - 16h00 (Nghỉ trưa: 12h00)

  • Địa điểm: 197 Phan Văn Hân, P.17, Bình Thạnh

  • Gây quỹ: 500,ooođ/bạn

Giá trị nhận được:

  • Hiểu rõ HRM là gì qua các cuộc cách mạng về HRM, thu hút nhân tài, và cấu trúc bộ máy HR.

  • Nhận thức về vai trò và chức năng của HRM lên tầm cao mới trong tổ chức.

  • Biết qui trình hoạt động của HRM.

  • Nhận diện chân dung HR Leaders là ai? Ưu tiên của họ là gì? Tố chất và kỹ năng cần có?

  • Nắm được mô hình động viên, học hỏi, giáo dục và phát triển nhân viên.

  • Hiểu các lý thuyết làm thế nào để nâng cao hiệu suất công việc và trả công nhân viên xứng đáng.

  • Case study ứng dụng thực tế trong công việc.

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp.