MSAI

Đo lường năng lực quản lý

Quản lý và lãnh đạo là 2 đề tài được quan tâm bởi hầu hết mọi người đi làm vì đây là 2 kỹ năng nâng tầm, thăng tiến và phát triển bản thân.

Tuy nhiên rất nhiều người mơ hồ thậm chí hiểu lầm cả 2 khái niệm, khiến cho quá trình học hỏi và thực hành nâng cấp bản thân và phát triển nhân viên gặp nhiều trở ngại.

Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã nghiên cứu thành ra công cụ khoa học để đo lường năng lực quản lý, nhờ đó người học hiểu đúng, và có công cụ rõ ràng để đo lường kỹ năng quản lý và lãnh đạo của mình, và biết rõ cần làm gì để phát triển bản thân và phát triển nhân viên.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

 • Hiểu rõ mục tiêu và chức năng của 1 nhà quản lý.

 • Hiểu chức năng lãnh đạo của nhà quản lý và các cấp bậc lãnh đạo.

 • Hiểu các giai đoạn phát triển đội ngũ để dẫn dắt nhân viên của nhà lãnh đạo.

 • Hiệu 12 kỹ năng cần có của 1 nhà quản lý.


NỘI DUNG KHÓA HỌC:

 • Mục tiêu của nhà quản lý qua trò chơi

 • Nhận thức vai trò của nhà quản lý qua trò chơi lớn.

 • Chức năng lãnh đạo của nhà quản lý.

 • 5 cấp bậc lãnh đạo.

 • Thực hành đo lường bộ 12 kỹ năng quản lý.

 • Tự lên kế hoạch phát triển bản thân.


TỔ CHỨC LỚP HỌC:

 • Bất kỳ cá nhân hoặc đơn vị nào cũng có thể đứng ra tổ chức chương trình đào tạo và gây quỹ theo quy chế chương trình cộng đồng Vita Share

 • Lớp học tối ưu khoảng 15-35 người, chia 4 nhóm có bàn.

 • Trang phục thuận tiện cho những vận động trong lớp


Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên