Chuyên gia tình nguyện

?????????

TƯ CHẤT CỦA MỘT CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN VIÊN CẦN CÓ


HOẠT ĐỘNG CỦA CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN


Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị

Người sáng lập Vita Share Community 2008

Ms. Lê Thanh Tú

CEO tại Công ty Jolie Siam 11 năm từ 2007

Tiến sĩ Pete Ooi

Chủ tịch Học viện Lãnh đạo Toàn cầu (GLA), Malaysia

Tham gia ngay >>