DISC 

Hiểu người trong 10s

Ngày 08/04/2023, Vita share sẽ tổ chức chương trình DISC "Thuật hiểu người trong 10s" dành cho CỘNG ĐỒNG HỒ CHÍ MINH

Nội dung được chia sẻ bởi: TS. Trịnh Quốc Trị

Giá trị nhận được:

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp (nữ không mặc váy)