BLUE OCEAN

W. Chan Kim & Renée

  1. Bạn là nhà quản lý doanh nghiệp?

  2. Bạn đang chịu trách nhiệm marketing và sales và bị cạnh tranh khốc liệt?

  3. Bạn đang tìm cách thoát khỏi cạnh tranh?


Với hơn 20 năm nghiên cứu chuyên sâu, chuyên đề BLUE OCEAN của W. Chan Kim & Renée được Vita Share cô đọng, đơn giản, dễ hiểu trong 1 buổi:

  • Thời gian: Sáng thứ 7, ngày 12/12 lúc 8h30-12h00 (15p teabreak)

  • Địa điểm: 197 Phan Văn Hân, P.17, Bình Thạnh

  • Phí gây quỹ: 300,000đ/người

Chuyên gia hướng dẫn: TS. TRỊNH QUỐC TRỊ

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp.