DISC 06/11/22

Thuật hiểu người trong 10'

Ngày 06/11/2022, Vita share sẽ tổ chức chương trình DISC " Thuật hiểu người trong 10s" dành cho CỘNG ĐỒNG HỒ CHÍ MINH

Nội dung được chia sẻ bởi: TS. Trịnh Quốc Trị

  • Thời gian: 8h00-12h00 (15p cho teabreak)

  • Địa điểm học: 58/26/6 Phan Chu Trinh, phường 24, Bình Thạnh.

  • Gửi xe tại: Nail house - 58/22 Phan Chu Trinh, phường 24, Bình Thạnh.

  • Phí gây quỹ: 300,000đ/người

Giá trị nhận được:

  1. Thấu hiểu bản thân về đặc điểm tâm lý cơ bản.

  2. Chấp nhận người khác, giảm khó chịu, xung đột với đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân.

  3. Nhận biết hành vi khách hàng trong 10 giây

  4. Phát triển kỹ năng sống hòa hợp với môi trường.

  5. Giúp xây dựng tốt mối quan hệ với các nhóm đối tượng trong cộng đồng.

  6. Tiền đề để cho những nhà nghiên cứu tiếp tục các công trình về tâm lý hành vi con người.

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp (nữ không mặc váy)