TỌA ĐÀM 14/08/22

SME-VietNam sống sót hay hưng thịnh trong thế giới VUCA?

TỌA ĐÀM 14/08/22


Ngày 19/06/2022, Vita share sẽ tổ chức chương trình DISC " Thuật hiểu người trong 10s" dành cho cộng đồng tại Hồ Chí MInh.

Nội dung được chia sẻ bởi: TS. Trịnh Quốc Trị

  • Thời gian: 8h30-12h00 (15p cho teabreak)

  • Địa điểm:

  • Gửi xe:

  • Phí gây quỹ: 300,000đ/người


Giá trị nhận được:

  1. Thấu hiểu bản thân về đặc điểm tâm lý cơ bản.

  2. Chấp nhận người khác, giảm khó chịu, xung đột với đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, người thân.

  3. Nhận biết hành vi khách hàng trong 10 giây

  4. Phát triển kỹ năng sống hòa hợp với môi trường.

  5. Giúp xây dựng tốt mối quan hệ với các nhóm đối tượng trong cộng đồng.

  6. Tiền đề để cho những nhà nghiên cứu tiếp tục các công trình về tâm lý hành vi con người.

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp (nữ không mặc váy)