Hệ thống hóa kinh doanh với công nghệ

GOOGLE

Ngày 22/11/2020 Vita share sẽ tổ chức chương trình "Hệ thống hóa kinh doanh với công nghệ Google" dành cho cộng đồng tại Hồ Chí MInh.

Nội dung được chia sẻ bởi: TS. Trịnh Quốc Trị

  • Thời gian: 8h30-12h00 (15p teabreak).

  • Địa điểm: 197 Phan Văn Hân, P.17, Bình Thạnh.

  • Phí gây quỹ: 300,000đ/người.

Lưu ý: Có mặt trước 15' để ổn định chỗ ngồi. Thành viên tham gia vui lòng mặc trang phục thuận tiện, thoải mái cho việc tham gia các hoạt động của lớp.