R4B1

NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU

THÀNH VIÊN NÊN THAM GIA


  • Manager, Leader và CEO trong doanh nghiệp.
  • Những người đang ḥọc MBA/DBA.
  • Cần phát triển kỹ năng Research/ cập nhật kiến thức / ý tưởng mới trong KD

Chuyên gia hướng dẫn: Dr. Trịnh Quốc Trị

Thời gian: 8:30-12:00, sáng CN ngày 20/10/2019

  • Địa điểm tại: Lầu 6, 90 Pasteur, quận 1, HCM
  • Gây qũy cộng đồng: 300,000đ/người

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Sau lớp BR4M (nhập môn nghiên cứu kinh doanh) này, Vita share sẽ tiếp tục phát triển chuyên trình chuyên sâu R4B2 (Research for bussiness) kết hợp du lịch 1 ngày tổ chức trong và ngoài nước.

Thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật thường xuyên trên website www.vita-share.com