R4B1

NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU

THÀNH VIÊN NÊN THAM GIA


  • Manager, Leader và CEO trong doanh nghiệp.
  • Những người đang ḥọc MBA/DBA.
  • Cần phát triển kỹ năng Research/ cập nhật kiến thức / ý tưởng mới trong KD

CHUYÊN GIA HƯỚNG DẪN

  • Thời gian: 8h30-12h00 sáng CN ngày 15/09/2019
  • Địa điểm tại: Phòng đào tạo VN Direct, lầu 6 - số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh (gửi xe ngay tại đây)
  • Gây qũy cộng đồng: 300,000đ/người
  • Lưu ý: Cần mang theo laptop khi tham gia chương trình.

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Sau lớp BR4M (nhập môn nghiên cứu kinh doanh) này, Vita share sẽ tiếp tục phát triển chuyên trình chuyên sâu R4B2 (Research for bussiness) kết hợp du lịch 1 ngày tổ chức trong và ngoài nước.

Thông tin về sự kiện sẽ được cập nhật thường xuyên trên website www.vita-share.com

TÌM HIỂU THÊM CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE