• Chiều Chủ nhật tuần này, Vita Share có buổi chia sẻ của Giáo sư Bill Durodie và Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị về Quản trị rủi ro cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

 • Giáo sư Bill Durodie sẽ chia sẻ bảy (7) bài học chính về Quản lý rủi ro cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp.

 • Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị sẽ hỗ trợ Giáo sư Durodie giải thích các điểm chính bằng tiếng Việt một cách đơn giản và dễ hiểu.

 • Hỏi & Đáp

 • Cộng đồng có quan tâm vui lòng đăng ký ngay để nhận được lịch kèm link tham gia lớp.

Chương trình phù hợp cho:

 • Mọi đối tượng, từ nhân viên cho tới quản lý và chủ doanh nghiệp.

 • Muốn thăng tiến trong công việc

 • Nâng tầm học vị lên MBA, DBA

 • Những người cần phát triển bản thân và cải thiện kết quả giảm rủi ro trong công việc

Thời lượng & hình thức tổ chức:

 • Thời lượng: 2 tiếng từ 4pm - 6pm ngày 12/12/21

 • Hình thức học tập: Online by Google Meet

 • Gây quỹ cộng đồng 300k/lớp