Tình nguyện viên

Tình nguyện viên là bất kỳ ai, cá nhân hoặc đại diện doanh nghiệp, có tâm chia sẻ đóng góp cho cộng đồng,

TƯ CHẤT CỦA MỘT TÌNH NGUYỆN VIÊN CẦN CÓ

Làm việc từ tâm, luôn hết lòng cho đi, hỗ trợ, không vụ lợi. Không đòi hỏi chuyên nghiệp, nhưng phải luôn chánh niệm trong giao tiếp. Không đòi hỏi thời gian, nhưng hoàn thành công việc trên tinh thần học hỏi, tự rèn luyện bản thân để không ngừng giỏi hơn.

HOẠT ĐỘNG CỦA TÌNH NGUYỆN VIÊN

Tổ chức các chương trình đào tạo hoặc tư vấn, book lịch chuyên gia, trợ giảng, tài trợ trang thiết bị hoặc phòng học, làm trợ lý nghiên cứu,...và mời học viên để hoạt động cộng đồng được liên tục diễn ra.

Mỗi tình nguyện viên cần tổ chức ít nhất 1 hoạt động cộng đồng trong thời gian 2 tháng.

Ánh Nguyệt

Thu Dịu

Bích Ngọc

Kim Dung

Phương Thảo

Duyên Hồ

Thùy An

Ngọc Tuyết