MALAYSIA LEARNING TOURISM

Các chương trình đào tạo chuyên nghiệp tại Malaysia

Mỗi chương trình sẽ diễn ra 1 tuần tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Với sự hướng dẫn từ các chuyên gia tại Malaysia và Ts. Trịnh Quốc Trị sẽ cho bạn 1 tuần trải nghiệm học tập thú vị, thư giãn mang về không chỉ những kiến thức chuyên sâu ứng dụng thực tiễn cho doanh nghiệp mà còn thay đổi góc nhìn về con người và cuộc sống.

Giá trị của chương trình là coaching giúp phát triển cá nhân từng người, vì vậy số lượng giới hạn không quá 10 người.

1000usd/người (chưa gồm vé máy bay)

Chương trình phù hợp cho:

  • Mọi đối tượng, từ nhân viên cho tới quản lý và chủ doanh nghiệp.
  • Muốn thăng tiến trong công việc
  • Nâng tầm học vị lên MBA, DBA
  • Những người cần phát triển bản thân và cải thiện kết quả giảm rủi ro trong công việc
  • Người thích du lịch học hành

4 CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊN

Chương trình quản trị doanh nghiệp gồm những chủ đề cơ bản tối thiểu cho hoạt động doanh nghiệp bất kỳ loại hình nào.


PMP (Professional Management Program)

Day 1 : Arrival

Day 2 : Opening Ceremony/ Organizational Behaviour

Day 3 : Managerial Accounting & Finance (International Finance)

Day 4 : Global Economics

Day 5 : Study Break

Day 6 : Management Information System

Day 7 : Technology & Change Management

Day 8 : Departure

Chương trình kinh doanh quốc tế với 5 chủ đề thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu.


PIBP (Professional International Business Program)

Day 1 : Arrival

Day 2 : Opening Ceremony/ Corporate Ethics (Business Policy & Strategy)

Day 3 : Employee Engagement (HRM)

Day 4 : Management Skills

Day 5 : Study Break / Half Day tour

Day 6 : International Business (Strategic Management/ Business Strategy Simulation)

Day 7 : Marketing & Digital Marketing Strategies (International Marketing)

Day 8 : Sales Management (9.00am to 12.00pm)/ Departure

Chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng giúp doanh nghiệp tìm ra lời giải cho vấn đề nhức nhối của doanh nghiệp, đồng thời giúp các nghiên cứu sinh hoàn thành luận án thạc sĩ / tiến sĩ.

PRCP (Professional Research Competency Program)

Day 1 : Arrival

Day 2 : Opening Ceremony/ Research introduction.

Day 3 : Research Methods.

Day 4 : Literature Review.

Day 5 : Study Break

Day 6 : Data Analysis and Findings

Day 7 : Discussions and Conclusions.

Day 8 : Departure

Chương trình phát triển lãnh đạo doanh nghiệp đi sâu vào chiến lược phát triển doanh nghiệp lên tâm cao mới trong bối cảnh toàn cầu.

PLP (Professional Leadership Program)

Day 1: Arrival in Kuala Lumpur.

Day 2: Globalization & Economics

Day 3: Blue Ocean Strategy / Supply Chain Management

Day 4: Employee engagement

Day 5: Study Break

Day 6: Change Management.

Day 7: Branding: Good to Great

Day 8: Return to Vietnam.

Hotel Pudu Plaza

Training room

Bed room

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên phía dưới trang