R4B - Research for Business

Nghiên cứu ứng dụng kinh doanh

Sứ mạng của cộng đồng Vita Share là nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Nghiên cứu bắt đầu khi bạn băn khoăn với những câu hỏi sau:

 • Mối bận tâm lớn nhất (hạy mục tiêu quan trọng nhất) của bạn trong doanh nghiệp hiện tại là gì?
 • Tại sao vấn đề bạn quan tâm đó lại quan trọng?
 • Làm sao để đo lường được hiện trạng vấn đề đó đang ở mức độ nào?
 • Đâu là yếu tố chính để cải thiện thực trạng của vấn đề đó? (Chiến lược triển khai)?

HÌNH THỨC TỔ CHỨC


Thời lượng 1 buổi /4 tiếng tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh / Hà Nội

TRAINING - TỐI ĐA 30 THÀNH VIÊN THAM GIA

Để hiểu rõ nghiên cứu là gì, cách ứng dụng, cách đọc 1 bài viết và cấu trúc 1 bài thuyết trình bất kỳ...

Thành viên nên tham gia

 • Manager, Leader và CEO trong doanh nghiệp.
 • Những người đang ḥọc MBA/DBA.
 • Cần phát triển kỹ năng Research/ cập nhật kiến thức / ý tưởng mới trong KD

Nội dung bao gồm:

 • Kinh doanh là gì? Mục tiêu của kinh doanh?
 • Nghiên cứu khoa học là gì?
 • Nghiên cứu ứng dụng trong kinh doanh? Các mô hình kinh doanh kinh điển "Trái tim của nghiên cứu"?
 • Cách đặt tên đề tài nghiên cứu.
 • Các thành phần của mô hình nghiên cứu
 • Hiểu cách đọc các bài nghiên cứu trên các tạp chí kinh doanh để xây dựng mô hình nghiên cứu.
 • Giới thiệu phần mềm phân tích dữ liệu.
 • Giới thiệu kết quả nghiên cứu, và dụng thực tiễn của nghiên cứu.
Thời lượng 4 ngày kết hợp du lịch tổ chức trong và ngoài nước.

COACHING - TỐI ĐA 10 ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

Những ai đã học qua R4B1, muốn thực hành tìm ra mô hình và giaỉ pháp giaỉ quyết vấn đề cho công ty.

Thành viên nên tham gia

 • Quản lý cấp trung, CEO và chủ tịch doanh nghiệp.
 • Những người đang ḥọc MBA/DBA
 • Những nhà hoạch định chiến lược triển khai trong doanh nghiệp.

Nội dung bao gồm:

 • Tóm tắt nội dung R4B1-Nhập môn nghiên cứu.
 • Xác định lại đề tài nghiên cứu
 • Cách tìm và đọc tài liệu khoa học (publication)
 • Tìm dữ liệu thứ cấp: Cách tìm IVs để xây dựng mô hình, cách tìm items.
 • Xây dựng thang đo định lượng tất cả các biến (IV và DV).
 • PSPP/SPSS: Phương pháp phân tích định lượng, thống kê học, và trình bày kết quả phân tích dữ liệu.
 • Kết luận và đề nghị giải pháp (chiến lược triển khai)