Professional Program

Chương trình Quản Lý & Lãnh Đạo cấp cao

Với sự hướng dẫn từ chuyên gia Malaysia và Ts. Trịnh Quốc Trị sẽ cho bạn 1 trải nghiệm học tập thú vị, thư giãn mang về không chỉ những kiến thức chuyên sâu ứng dụng thực tiễn cho doanh nghiệp mà còn thay đổi góc nhìn về con người và cuộc sống.

Giá trị của chương trình là coaching giúp phát triển cá nhân từng người, vì vậy số lượng giới hạn không quá 10 người.


Chương trình phù hợp cho:

  • Mọi đối tượng, từ nhân viên cho tới quản lý và chủ doanh nghiệp.

  • Muốn thăng tiến trong công việc

  • Nâng tầm học vị lên MBA, DBA

  • Những người cần phát triển bản thân và cải thiện kết quả giảm rủi ro trong công việc

  • Người thích du lịch học hành

4 CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THƯỜNG XUYÊNPMP (Professional Management Program)

Topic 1: Managerial Accounting

Topic 2: Marketing & Customer management

Topic 3: Operation Management

Topic 4: Business Ethics

Topic 5: HRM, Employee engagement & experience

Topic 6: Organizational Behavior & acculturation

Topic 7: Entrepreneurship


ALD (Advanced leadership program)

Topic 1: Competitive Decision Making and Negotiations

Topic 2: Advance Managerial Communications

Topic 3: Managerial Psychology

Topic 4: Process management & coordination

Topic 5: Global Information Systems & collaborationPEP (Professional Entrepreneurship Program)

Topic 1: Business Economics

Topic 2: Strategic Management

Topic 3: Business Law

Topic 4: Transformation Leadership

Topic 5: Transformation Management

PRCP (Professional Research Competency Program)

Day 1: Arrival

Day 2: Opening Ceremony/ Research introduction.

Day 3: Research Methods.

Day 4: Literature Review.

Day 5: Study Break

Day 6: Data Analysis and Findings

Day 7: Discussions and Conclusions.

Day 8: Departure

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên phía dưới trang