VITA SHARE

CỘNG ĐỒNG PHI LỢI NHUẬN

Phát triển tri thức, hạnh phúc, tình thương thông qua các chương trình NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO & TƯ VẤN cho cá nhân và doanh nghiệp

SỰ KIỆN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG SẮP DIỄN RA

Nghiên cứu chuyên sâu - Phong Nha, Quãng Bình

Tháng 12/2019 >>

Professional Management - Kuala Lumpur, Malaysia

Tháng 2/2020>>

Thuật hiểu người trong 10s - 90 Pasteur, quận 1, HCM

24/11/2019 >>

VÌ SAO THAM GIA VITA SHARE?

Trí tuệ

Hạnh phúc

Tình thương

Phi lợi nhuận

3 HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE

Tìm ra giải pháp, chiến lược kinh doanh ứng dụng vào doanh nghiệp.

Không chỉ là phát triển con người, đào tạo quyết định thành công của doanh nghiệp.

Phát triển nhân tài và đội ngũ kế thừa cho doanh nghiệp.

ĐỘI NGŨ VITA SHARE-HỌ LÀ AI?

Làm việc từ tâm, luôn hết lòng cho đi nhưng không vụ lợi.

CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

Dr Trinh Quoc Tri

Dr Khong Sin Tan

Dr Le Thanh Tu

Dr Pete Ooi

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image