Vita Share

CỘNG ĐỒNG PHI LỢI NHUẬN

Phát triển tri thức, hạnh phúc, tình thương thông qua các chương trình NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO & TƯ VẤN cho cá nhân và doanh nghiệp.

SỰ KIỆN DÀNH CHO CỘNG ĐỒNG

DISC-Hiểu người trong 10s

21/06/2022

DISC-Hiểu người trong 10s

29/05/2022

Hết hạn

WT-Workforce Transformation

21/11/21

Hết hạn

VÌ SAO THAM GIA VITA SHARE?

CÔNG CỤ TEST HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Cùng Khám Phá Chính Bạn - Doanh Nghiệp Bạn Qua Công Cụ Được Nghiên Cứu Bởi Vita Share

3 HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA VITA SHARE

Tìm ra giải pháp, chiến lược kinh doanh ứng dụng vào doanh nghiệp.

Không chỉ là phát triển con người, đào tạo quyết định thành công của doanh nghiệp.

Phát triển nhân tài và đội ngũ kế thừa cho doanh nghiệp.

ĐỘI NGŨ VITA SHARE, HỌ LÀ AI?

Làm việc từ tâm, luôn hết lòng cho đi không vụ lợi.

CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

Dr Trinh Quoc Tri

Dr Le Thanh Tu

Dr Khong Sin Tan

Dr Pete Ooi

TÌNH NGUYỆN VIÊN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image