VITA SHARE

Cộng đồng phi lợi nhuận, phát triển tri thức, hạnh phúc và tình thương thông qua NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO & TƯ VẤN cho cá nhân và doanh nghiệpSỰ KIỆN SẮP DIỄN RA

Hiểu người trong 10s, HCM

28/07/19 >>

Hiểu người trong 10s, HN

04/08/19 >>

Research for Bussiness, Phong Nha-Kẻ Bàng

17/8-23/8/19 >>

Hiểu người trong 10s, HCM

25/08/19 >>

Nhập môn nghiên cứu, HCM

01/09/19 >>

Research for Bussiness, Đảo Ngọc Phú Quốc.

13-19/10/19 >>

VÌ SAO THAM GIA VITA SHARE?

Hạnh phúc

Tình thương

Trí tuệ

Phi lợi nhuận

3 HOẠT ĐỘNG CỦA VITA SHARE

CHUYÊN GIA TÌNH NGUYỆN

Dr Trinh Quoc Tri

Dr Khong Sin Tan

Dr Le Thanh Tu

Dr Pete Ooi

Ánh Nguyệt

Thu Dịu

Bích Ngọc

Phương Thảo