Advanced Leadership Program

 Malaysia, 20-27 Aug 2023

Exclusively for business owners, managers, professionals and the individuals that are dedicated to learn best practices & apply

Trong môi trường VUCA, năng lực lãnh đạo trở thành yếu tố then chốt cho sự thành bại của doanh nghiệp. Sự hiện diện của họ không chỉ thúc đẩy sự sáng tạo mà còn giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược linh hoạt và khả năng thích nghi nhanh chóng.

Từ đó, Advanced Leadership Program (ALP) cung cấp kiến thức và kỹ năng quan trọng giúp nâng tầm lãnh đạo, tối ưu hóa hoạt động tổ chức để phát triển phong cách lãnh đạo hiệu quả và đóng góp vào sự thành công của tổ chức.

Chuyên gia đào tạo

Prof Ian Mckechnie

Accomplished Researcher, Serving as a Board Member at Charisma University

Dr. Pete Ooi

PhD (Mgmt). PD (Oxford)

Founder of Global Leadership Academy (GLA)

Dr. Tri Trinh

PhD, Researcher, Expert Consultant

Founder of Vita share community (VS)

Dr. Timothy Nam

PhD, Researcher, Expert Consultant, and Visionary Leader

Nội dung chương trình:

Đối tượng tham gia:

Giá trị cộng thêm:

Trải nghiệm khác:

ALP không chỉ là khóa học, mà là hành trình thú vị để nâng tầm khả năng lãnh đạo trong môi trường doanh nghiệp đa dạng và thay đổi.