CHMA

Văn Hoá Doanh Nghiệp


Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã dành hơn 30 năm nghiên cứu thành công thang đo văn hoá tổ chức (CHMA) và cống hiến công trình nghiên cứu của mình cho cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam được sử dụng công cụ đo lường VHDN này tại http://congcu.vita-share.com/vhdn hoàn toàn miễn phí.

Công cụ này giúp xác định văn hoá hiện tại và định hướng được văn hoá mong muốn, đặc biệt tạo được sự đồng thuận của tất cả thành viên nhóm.

Nếu DISC đo lường hành vi cá nhân, thì CHMA là cơ sở để mọi tổ chức, doanh nghiệp hay đơn vị đo lường hành vi tập thể.

Với công cụ này, chúng ta không cần phải “xây dựng” lại văn hoá, mà chỉ cần thay đổi hoặc định hướng hay lại văn hoá dựa trên sự tiếp biến của văn hoá hiện tại. Việc thay đổi đó nằm trong từng cung bậc cảm xúc, từng suy nghĩ và hành động hàng ngày.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

NỘI DUNG KHÓA HỌC:


TỔ CHỨC LỚP HỌC: