Motivation

Động lực làm việc


"Tuột mood rồi" là câu cảm thán làm đau đầu các nhà quản lý.

Bởi vì phải chịu trách nhiệm về kết qủa của cả đội. Không có động lực thì không có hành động. Còn nếu có động lực liệu có đủ để mang lại kết quả? Nhiều khi bản thân người lãnh đạo cũng "tuột mood" thì làm sao?

Để tìm lời giải cho các câu hỏi này, chuyên gia tình nguyện của Vita Share - Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã nghiên cứu hơn 30 năm về động lực làm việc và thầy đã hướng dẫn hơn 10 tân Tiến sĩ nghiên cứu sâu hơn về đề tài này để ứng dụng vào doanh nghiệp.

Kết qủa nghiên cứu đang được cập nhật trên công công cụ đo lường về thực trạng động lực và các yếu tố tác động lên động lực làm việc. 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

Mỗi chúng ta cần làm gì để phù hợp với từng tình huống cụ thể của qúa trình phát triển bản thân?

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

TỔ CHỨC LỚP HỌC: