MSAI

Đo lường năng lực quản lý

Quản lý và lãnh đạo là 2 đề tài được quan tâm bởi hầu hết mọi người đi làm vì đây là 2 kỹ năng nâng tầm, thăng tiến và phát triển bản thân. 

Tuy nhiên rất nhiều người mơ hồ thậm chí hiểu lầm cả 2 khái niệm, khiến cho quá trình học hỏi và thực hành nâng cấp bản thân và phát triển nhân viên gặp nhiều trở ngại.

Tiến sĩ Trịnh Quốc Trị đã nghiên cứu thành ra công cụ khoa học để đo lường năng lực quản lý, nhờ đó người học hiểu đúng, và có công cụ rõ ràng để đo lường kỹ năng quản lý và lãnh đạo của mình, và biết rõ cần làm gì để phát triển bản thân và phát triển nhân viên.


MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:


NỘI DUNG KHÓA HỌC:


TỔ CHỨC LỚP HỌC: