Professional Management Program

Elevate expertise in organizational, project management, and business operations.

Kuala Lumpua, Malaysia

Để doanh nghiệp thành công, good management is a must. Quản lý không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thành công tổng thể của doanh nghiệp, tác động của good management đối với doanh nghiệp vượt xa sự mong đợi, bao gồm cải thiện năng suất, lập kế hoạch chiến lược, giao tiếp tốt hơn, phát triển chuyên nghiệp và nhiều hơn thế nữa.

Từ đó, PMP-Professional Management Program không chỉ giúp nâng tầm quản lý mà còn tập trung vào ứng dụng thực tế, giúp đưa ra các quyết định chiến lược thông minh và đóng góp vào sự phát triển, thành công của tổ chức.

Chuyên gia đào tạo

Dr. Tri Trinh

PhD, Researcher, Expert Consultant

Founder of Vita share community (VS)

Dr. Pete Ooi

PhD (Mgmt). PD (Oxford)

Founder of Global Leadership Academy (GLA)

Dr. Lim Soh Buay

Human Resources Consultant and Contractor, Malaysia

Nội dung:

Đối tượng tham gia:

Giá trị cộng thêm:

Trải nghiệm khác:

PMP không chỉ là khóa học, mà là hành trình thú vị để nâng tầm khả năng quản lý trong môi trường doanh nghiệp đa dạng và thay đổi.