Business Data

Dữ liệu Kinh Doanh


👨‍💼 Chuyên gia đào tạo: Dr. Trịnh Quốc Trị

📅 Thời gian tổ chức: 08:30 - 12:00 (Thứ bảy) Ngày 20/04/202

📍 Địa điểm: Văn phòng Vita Share, 58/26/6, Phan Chu Trinh, phường 24, Bình Thạnh

💝  Phí: 300,000 VNĐ