DISC - Understanding people

Hiểu người trong 10s

Ngày 27/07/2024, Vita share sẽ tổ chức chương trình DISC "Thuật hiểu người trong 10s" dành cho CỘNG ĐỒNG HỒ CHÍ MINH

Chuyên gia chia sẻ: TS. Trịnh Quốc Trị