Spiritual Intelligent (SQ)

Trí tuệ tâm linh
Trải nghiệm học hành tại Bảo Lộc

Khám phá hành trình trải nghiệm học hành cùng "Spiritual intelligent (SQ) - Trí tuệ tâm linh" được tổ chức tại Bảo Lộc tháng 11 này.

Chuyên Gia chia sẻ: TS. Trịnh Quốc Trị