GÂY QUỸ

Doanh nghiệp và cá nhân đóng góp quỹ phát triển cộng đồng nhằm giúp chuyên gia Vita Share tiếp tục nghiên cứu và đưa vào ứng dụng những công cụ khoa học mới dành cho cộng đồng.

Nếu bạn là người ham học hỏi, cầu tiến và muốn chia sẻ cho các học viên khác, thì trang này dành cho bạn. 

Hãy đến tham dự và giới thiệu bạn bè, người thân, đồng nghiệp đến cùng tham dự các lớp học được tổ chức bởi các tình nguyện viên và được chia sẻ bởi các chuyên gia tình nguyện. 

Bên cạnh đó, bạn cũng hiểu rằng cho dù hoạt động không vì lợi nhuận, Vita Share bắt buộc phải có nguồn quỹ để chi cho các hoạt động sau:

Vì thế Vita Share kêu gọi gây qũy từ những người tham dự chương trình đào tạo và tư vấn. Mức gây qũy gợi ý như sau:

Các chương trình ở xa TP.HCM thì các doanh nghiệp có thể phối hợp với nhau chia sẻ tiền vé máy bay, chi phí vận chuyển và ăn ở của chuyên gia và tình nguyện viên tổ chức.

Quỹ được quản lý minh bạch bởi ban liên lạc tình nguyện viên và chuyên gia tình nguyện. Quỹ chỉ được phục vụ cho hoạt động hàng ngày của cộng đồng Vita Share, và phục vụ nghiên cứu khoa học tạo ra các công cụ được đưa lên website www.vita-share.com cho cộng đồng sử dụng hoàn toàn miễn phí.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ ban liên lạc tình nguyện viên